Miroslav Kollár

Rating a informácie o Miroslav Kollár

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Miroslav Kollár 10863 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 553433. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 36.1543% spoločností je horších ako Miroslav Kollár.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Miroslav Koll&aacute;r" href="http://miroslav-kollar-22907238.sk-rating.com/">
   <img src="http://miroslav-kollar-22907238.sk-rating.com/miroslav-kollar-22907238.png" width="150" height="25" alt="Rating Miroslav Koll&aacute;r" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Miroslav Kollár

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia